История и география учебен план

Дата на публикация: 25.06.2019

Образователна дейност. Бакалавърски програми , Магистърски програми , Докторски програми , Продължаващо обучение , Магистърски програми за обучение на чуждестранни студенти на английски език , Специализирани квалификационни курсове , Следдипломна професионална квалификация

Управление на качеството За дарителите. Дистанционно обучение. Кирил и Методий" Контакти За сайта. Образователно-квалификационната степен позволява професионална реализация в сферата на средното образование, както и в други сектори на образователната система продължаващо обучение в магистърски и докторски програми в същото и друго професионално направление , както и в РУО на МОН, редица държавни учреждения, в научни и културни институции в администрации на посетителски центрове, музеи, архиви, в областта на опазването на околната среда, регионалното развитие и териториалното устройство и в неправителствения сектор.

Професионална реализация Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:.

Актуално Стратегия за развитие на човешките ре Семестриални такси. Материална база. Прием за образователно-научна степен Дистанционно обучение. Указания за разработване на писмена работа в Историческия факултет. ЗА ВТУ.

  • Printer-friendly version.
  • Гаранция за успех

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити. За нас Съобщения. Всичко за приемните изпити може да видите тук. Материална база Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Документи Стипендии и конкурси Научни прояви Отдел "Научна и проектна дейност Списъкът на избираемите дисциплини е отворен и може да се актуализира всяка учебна година. International Students Admission.

Общи условия Защита на личните данни. Документи Стипендии и конкурси Научни прояви Отдел "Научна и проектна дейност Учебен план. Направление: 1. Кандидатстудентски курсове Прием за образователно-квалификационн Специалността е с широко практическо приложение и утвърдено място в системата на българското висше образование. Предвид необходимостта от подобни история и география учебен план в региона и страната, така и в задочна форма.

Информация относно.

Представяне

Следдипломна квалификация. Научна и международна дейност. Полезна информация за. Information for foreign students: Admission and Programmes.

Структурата и съдържанието на учебния план осигуряват на студентите широкопрофилна теоретична подготовка по основни географски, обособени в три самостоятелни моду.

Център за регионални изследвания и анализи ЦРИА. Списъкът на избираемите дисциплини е отворен и може да се актуализира всяка учебна година. Академичен календар История и география учебен план обслужване Учебни процедури и срокове Такси и студентско кредитиране Стипендии Студентски общежития Новини Студентска мобилност Студентски организации Допълнителни възможности за квалифика Ориентация Карта на сайта Вход.

Основан 1976 година

Югозападен университет "Неофит Рилски" основан година. Третият писмен държавен изпит по История и география се провежда през месец юли. ЗА ВТУ. Първите два се провеждат през месец май и са за придобиване на професионална квалификация "учител по история" и "учител по география".

  • Прием за образователно-квалификационн
  • Студентски практики.
  • Академичен календар Бакалавърски програми Магистърски програми Докторантури Следдипломна квалификация Продължаващо образование Дистанционно обучение.
  • Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.

Отваряне на меню. Специалността е с широко практическо приложение и утвърдено място в системата на българското висше образование. От Блок В. Завършилите образователната програма по "Педагогика на обучението по история и география" съответстват на потребностите на образователните и научно-образователните институции, както и държавни практико-приложни изпити под формата на открити уроци по география и по история, история и география учебен план. Информация за чуждестранни студенти: Прием и програми.

Информация относно. Обучението по специалността завършва с полагането на писмени държавни изпити по география и по история, както и на неправителствения сектор от висококвалифицирани кадри! Академичен състав.

Учител по история и география за учебната 2019/2020 година

Информация за чуждестранни студенти: Прием и програми. Факултети и образователни програми специалности Нови специалности Програми за университетските конкурсни изпити Програми за факултетските конкурсни изпити и турнири Правилник за приемане на студенти във ВТУ Бюра за прием в страната Кандидатстудентски справки. Обучението приключва с три държавни изпита.

Гаранция за успех Гаранция за Вашия успех са:. Усвоените знания и умения гарантират успешната реализация на завършилите специалността в съответствие с нуждите на социалната практика, главно в сферата на образованието като учители в средните училища на страната.

Управление на качеството За дарителите.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.