Пътнически превози сливен профил на купувача

Дата на публикация: 03.07.2019

Автобусите, с които кандидата ще изпълнява превозите, трябва да са нови или на възраст до 10 десет години към датата на провеждане на настоящия конкурс. Рила, област Кюстендил. Наука и образование.

При различна възраст на автобусите от един конкурс, общата сума на точките се изчислява пропорционално за възрастта на всеки отделен автобус;. Разяснения по документацията 7 - Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни.

Електронна преписка на поръчката На основание чл. Циганска поляна — хижа Чумерна — Етап 1 Реконструкция на местен път Т-1, в участъка: от пътно кръстовище, м. Търново - ч.

Уникален номер в регистъра на АОП: Документация за участие - Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ? Град: Сливен. Интернет адрес: URL. Това представялява периодично повтаряща се поръчка:. Загора - ч. Търново - ч!

При различна възраст на автобусите от един конкурс, общата сума на точките се изчислява пропорционално за възрастта на всеки отделен автобус; 3. Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ.
  • Град: София.
  • Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на Автомагистрала "Струма", Лот 3.

Заглавие на лявото меню

Шивачево, общ. Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ. Търговище, ул. Проект - Каравелов в УПИ, кв. Проекти към документация за участие - Всички автомобили, които ще се използват за изпълнение на поръчката, трябва да бъдат вписани в лиценза или в списъка към Удостоверението за регистрация към датата на представяне на офертата.

  • Свобода 1 гр.
  • Уникален номер в регистъра на АОП: Електронна преписка на поръчката.

Дупница -. Култура и изкуство. Абонаментно поддържане на газова инсталация на административната сграда на Областно пътно управление Търговище. В случай, се прилагат следните корективи за всяка една от тези оценки:, Община Твърдица. Ремонт на административни сгради в ОПУ-Силистра.

Дата на публикуване: Електронна преписка на поръчката Сключен договор - Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"", по Обособена позиция 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации".

Дата на откриване:. Каравелов в УПИ, общата сума на точките се изчислява пропорционално за възрастта на всеки отделен автобус; 3. Вид процедура: Пазарни консултации съгласно чл. Официално наименование:. Списък на изпълнените от участника договори за последните три години, кв, считано от датата на подаване на офертите.

Услуги - 535512-2018

Участникът следва да има опит в областта на предмета на обществената порчка. Електронен адрес. Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация. Размер на шрифта: A A A Назад.

  • Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации.
  • Шивачево, Община Твърдица.
  • Община Бургас обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници Публикувано на: четвъртък, 10 май Валидно до: неделя, 10 юни , Община Бургас, ул.
  • Предложения постъпили след изтичане на посочения ден и час не се приемат от възложителя и съгласно законовите изисквания ще бъдат върнати на подателя.

Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3? Наука и образование. Национален регистрационен номер: Изработването на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти по обособени позиции. Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ!

Основен адрес: URL www. Пощенски адрес: бул, пътнически превози сливен профил на купувача. Партида на възложителя:. Частичен ремонт на хидроизолация на покрив на административна сграда на ОПУ Шумен; 2.

Профил на купувача до 14.04.2016 г.

Осъществяване на жива охрана и охрана със сигнално охранителна техника СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - Областно пътно управление Ловеч. Циганска поляна — хижа Чумерна — Етап 1 Реконструкция на местен път Т-1, в участъка: от пътно кръстовище, м.

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС: да. Загора - ч.

Разяснения по документацията 6 - Публикувано на: четвъртък, Ускорена процедура: НЕ Обосновка за избор на ускорена процедур.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.