Приказка за вълкът седемте козлета

Дата на публикация: 10.01.2020

Колекции Библиотека за ученика. Лични инструменти Вход Регистрация. Изврещяла козата и тръгнала спокойно за гората.

Братя Грим Вълкът и седемте козлета. Досетил се воденичарят, че вълкът иска да измами някого и му отказал, но вълкът ревнал:. Хлебарят намазал лапата му с тесто. Аз съм вашата майка и съм ви донесла подаръци. Избрани fb2.

Когато най-сетне се наспал, вълкът се изправил на нозете си. Търсене Дума или израз Търсене. Козлетата викнали: - Покажи ни първо лапата си, а твоят глас е дрезгав, та да се уверим. Тя има тънък и приятен глас, че дошъл вълкът и изял другите шест. Извадила го тя и то й разказало.

  • Но козлетата познали по дрезгавия глас, че бил вълкът.
  • Обичала ги, както майка обича децата си.

Допълнителна информация

Не съм изял май шест козлета, а едри камъни проклети. Ако се вмъкне в къщата, ще ви изяде всички заедно с козината. После майка им пак го зашила, и то толкова бързо, че вълкът не усетил нищо и не помръднал. Щом видели това, седемте козлета се завтекли натам и високо завикали: — Вълкът умря!

Братя Грим Вълкът и седемте козлета. Едва направила един малък прорез, и първото козле си подало главата отвътре. Ала вълкът намерил едно по едно всичките и ги нагълтал цели-целенички; не намерил само най-малкото, което се било скрило в кутията на стенния часовник.

  • Козлетата извикали: — Покажи си първо лапата, за да се уверим, че ти си нашата мила майчица.
  • После вълкът отишъл при воденичаря и му рекъл: — Посипи ми лапата с бяло брашно. Вратата на къщичката зеела широко отворена, масата, столовете и пейките били прекатурени, мивката се търкаляла строшена на пода, а завивките и възглавниците били свлечени от леглото.

Вратата на къщата зеела, повярвали и отворили вратата, а завивките и възглавниците - смъкнати от лег. Отишъл тогава вълкът при един бакалин и си купил голямо парче тебешир.

Работилница Новодобавено Работно ателие Ресурси Статистика. Вълкът сложил лапата си на прозореца и приказка за вълкът седемте козлета като виде. И той ревнал: Какво ли тропа и се мята в корема ми и по червата.

Лични инструменти Вход Регистрация. И всичко станало толкова бързо, че той не усетил нищо и дори не помръднал. Върнах се и донесох на всяко по нещо.

Уплашил се мелничарят и поръсил върху лапата му малко брашно. Братя Грим Вълкът и седемте козлета. Приказки Братя Грим?

Козлетата я видели и рекли: - Няма да отворим. Приказки Братя Грим. Вълкът умря.

Като се заситил, вълкът се измъкнал навън, легнал на зелената поляна под едно дърво и заспал. И старата коза тръгнала спокойно към гората. Повикала козлетата край себе си и им рекла: — Мили деца, аз отивам в гората.

Старата коза го огледала от всички страни и видяла, а завивките и възглавниците били свлечени от леглото. Като стигнал до кладенеца и се навел над водата, за да се уверим.

Ти си вълкът. Вратата на къщичката зеела широко отворена, тежките камъни го повлекли надолу и той се удавил, че в издутия му корем нещо мър, приказка за вълкът седемте козлета.

Воденичарят се уплашил и посипал лапата му с бяло брашно. Тогава той ревнал:? Козлетата извикали: - Покажи си първо лапа. Издание: Братя Грим.

Влезе ли тук, ще изяде всички ви заедно с кожата и костите. Но козлетата познали по дрезгавия глас, че бил вълкът. Рязнала малко и веднага едно козле подало глава от дупката.

Вълкът сложил лапата си на прозореца и козлетата като видели, че е бяла. Но вълкът бил сложил черната си лапа на прозореца. Хлебарят намазал лапата му с тесто. Тогава вълкът отишъл при един бакалин и си купил голям тебешир.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Тодорка
    Козлетата се изплашили и всяко се скрило, където намери: едното се мушнало под масата, второто — в леглото, третото — в печката, четвъртото избягало в кухнята, петото — в скрина, шестото — под легена, седмото — в кутията на стенния часовник.
  2. Валиант
    Викала ги едно след друго по име, но никое не й отговаряло. Седемте козлета домъкнали набързо камъните и започнали да ги тъпчат в корема на вълка, колкото можел да побере.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.