Тест по български език за 6 клас причастия

Дата на публикация: 08.07.2019

В кой ред е допусната пунктуационна грешка? Б Недочувайки, бабата пак зададе въпроса. A Докато вечерям, гледам телевизия.

A Приближаващият тръгна уверено към групата ученици. A Топката ни полетя и цоп! Б Децата поздравиха учтиво приближаващия. Изходно ниво. Колко сегашни деятелни причастия има в текста?

В кой ред са записани само съюзи?

Ти успешно докладва този коментар. Б Равнината се е раззеленила под ласкавите слънчеви лъчи. Г Приближаващият човек се оглеждаше внимателно. Влез в профила си, за да можеш да гласуваш. Б Строежът все още беше незавършен.

С него се обозначава признак на предмет или лице, който е резултат от някакво действие, протичащо заедно с основното действие в изказването. Ти успешно докладва този коментар.

E-mail или потребителско име

В кой ред е допусната пунктуационна грешка? В кой ред и от двата глагола могат да се образуват сегашни деятелни причастия? Г Госпожо, много сте добра към нас. B Мислехме, че днес нямаше да вали толкова силно. В кой ред има правописна грешка? Вече даде своя глас за този коментар.

  • В кой ред е допусната пунктуационна грешка? Г Непоглеждайки учебника, детето научи урока от тетрадката.
  • Спокойно влачеха я двата вола, тътрейки тежкия товар.

B Шумът от колите не преставаше нито денем, която пояснява. С него се обозначава признак на предмет или лице, който е резултат от някакво действие, нито shawn mendes mercy текст. В кое от изреченията сегашното деятелно причастие се намира зад думата.

Моля въведете текст преди да изпратите. Български език - 6 клас. В кое изречение има грешка в изписването на частицата. A Цялата планина беше обвита в гъста мъгла.

Информация и рейтинг

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? Г Не живеещият близо до училище ученик често закъсняваше. Г Не знаеха точния час на тръгването.

Кое изречение се различава по смисъл от другите изречения. В кое изречение сегашното деятелно причастие не изпълнява ролята на определение.

Прочетете текста и решете задачи 9 - Най-високата планина в света неудържимо привлича търсачите на приключения. B Вятърът ту се усилваше, ту намаляваше силата си?

Б За мене ти си най-добрият приятел. В кое изречение е допусната грешка при членуването на причастието? Сегашно деятелно причастие се отличава от другите видове причастия по своята форма, която завършва на -щ. В кое изречение глаголната форма НЕ е в минало неопределено време? Не можеш да гласуваш за свой коментар!

Български език - 6 клас. Не можеш да гласуваш отново. В кой ред всички думи са нелични глаголни форми. Г Не живеещият близо до училище ученик често закъсняваше. Б Вечерям и гледам телевизия, тест по български език за 6 клас причастия. В кое изречение глаголната форма е в минало предварително време. В кое изречение глаголната форма НЕ е в минало неопределено време. В кое от изреченията сегашното деятелно причастие се намира зад думата, която пояснява.

Благодарим за помощта.

B Аха, значи, такава била работата! Г Не живеещият близо до училище ученик често закъсняваше. Стар завет Изток и запад в Европейското средновековие Средновековие. В кой ред е допусната пунктуационна грешка?

B В селото бяха долетели първите лястовици. В кое изречение НЕ е допусната грешка. Спокойно влачеха я двата вола, тътрейки тежкия товар.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. християн
    A Съчинението беше незавършено.
  2. Хамомилия
    B Вечеряйки, гледам телевизия. В кое изречение НЕ е употребен съюз?

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.