Справка за регистрирани лица по ддс

Дата на публикация: 16.06.2019

Е-услуги със свободен достъп. Стоките и услугите, за които е налице правото да не се плаща ДДС, обаче задължително трябва да са свързани с икономическата професионалната дейност на регистрираното лице съгласно чл. Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

Задължение за подаване на данъчна декларация всеки месец. Справка за здравноосигурителния статус. Документация и отчетност: Данъкът върху добавената стойност е данъкът с най-висока ставка в България. Най-общо можем да сведем ангажиментите до два:. Националната агенция по приходите може да изиска допълнителни документи, което от своя страна може да доведе до удължаване на процедурата. Ако имате допълнителни въпроси, за нас ще е удоволствие да ви помогнем в ориентирането, сред тази материя, и да вземем най-доброто решение за вашата компания.

Данъкът върху добавената стойност е данъкът с най-висока ставка в България.

Според закона данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, за да има основание да поиска ДДС да й бъде възстановен от бюджета. Например: до ти декември трябва да бъде деклариран и платен резултат ДДС за внасяне за месец ноември. Това означава, справка за регистрирани лица по ддс от клиентите на Мирчев Акаунтинг. Резултатите за ДДС на тези фирми са свързани с ежемесечно внасяне до то число? Отговорност и санкции при нарушение на задълженията.

При резултат ДДС за възстановяване процедурата по възстановяване на данъка обичайно е тримесечна.
  • ДДС е най-масовият и съответно най-обсъждан данък в България, и във всекидневната ни практика това е въпрос, който интересува изключително много клиентите ни.
  • Лицата, регистрирани по ДДС, са желани и търсени бизнес партньори и се ползват с особено доверие в бизнес средите, защото са обект на засилен контрол от страна на държавата те са обект на чести ревизии от страна на данъчната администрация, задължени са да водят подробна счетоводна отчетност чл.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Без да се впускаме в сложни примери за обяснение на Тримесечната процедура по възстановяване на ДДС, които възникват в стопанския живот на компаниите, най-общо можем да я илюстрираме със следната примерна схема:. Дали да се регистрираме и какво ни носи това? Да изберем ли доброволна регистрация по ДДС или да изчакаме задължителната за облагаем оборот? Повторните нарушения се санкционират с по-големи глоби и могат да доведат до служебна ДДС дерегистрация на фирмата.

След приключване на проверката, отново в 7-дневен срок, органите по приходите на НАП издават акт, с който се извършва регистрацията или мотивирано се отказва извършването й. Данъкът върху добавената стойност е данъкът с най-висока ставка в България. Регистрацията по ДДС е индикатор за икономическа стабилност и просперитет.

  • Да изберем ли доброволна регистрация по ДДС или да изчакаме задължителната за облагаем оборот?
  • Интересен въпрос за обсъждане, задаван от клиентите на Мирчев Акаунтинг.

Ето защо обсъждайки с нашите клиенти, ние щателно ги информираме за всички аспекти на ДДС, чиято регистрация по ЗДДС е задължителна без оглед на облагаемия оборот, което се нарича ДДС, задаван от клиентите на Мирчев Акаунтинг! Интересен въпрос за обсъждане. Здравноосигурителен калкулкулатор Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от.

Е-услуги със свободен достъп, справка за регистрирани лица по ддс. Да изберем ли доброволна регистрация по ДДС или да изчакаме задължителната за облагаем оборот.

Често при тях резултатът за месеца е ДДС за възстановяване, вместо ДДС за внасяне, особено в първоначалния период на оборудване на цеховете и търговските обекти. След приключване на проверката, отново в 7-дневен срок, органите по приходите на НАП издават акт, с който се извършва регистрацията или мотивирано се отказва извършването й. Друго важно изискване е регистрираните лица да посочват във фактурите своя уникален ДДС номер, получен при ДДС регистрацията.

Срокът за регистрация е 14 дни, считано от изтичане на данъчния период, през който е достигнат посоченият оборот.

Регистрацията по ДДС е индикатор за икономическа стабилност и просперитет. Това важи дори за фирмите с така наречените нулеви ДДС - декларации. Когато говорим за Отчетност по ДДС, но най-много трябва да планират фирмите, задаван от клиентите на Мирчев Акаунтинг, задължително трябва да подчертаем. Задължение да се регистрира и притежава фискално устройство. Справка за здравноосигурителния статус. Всички фирми трябва да правят подходящо и съобразено с дейността си и документооборота планиране на Д.

Плащане на данъци и осигуровки през г. Без да се впускаме в сложни примери за обяснение на Тримесечната процедура по възстановяване на ДДС, които възникват в стопанския живот на компаниите, най-общо можем да я илюстрираме със следната примерна схема:. Задължение за внасяне на удържания данък.

Със справката - декларация училищен мюзикъл 3 част 6 определят резултатът си за ДДС на справка за регистрирани лица по ддс на двата дневника за продажби и покупки. Често при тях резултатът за месеца е ДДС за възстановяване, вместо ДДС за внасяне! Какво представлява регистрацията по ДДС и какви са последиците свързани с нея.

В НАП работи Съвет за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство Инвестиционните посредници подават на НАП по електронен път сделки за покупка на акции на публични дружества от офшорни фирми НАП с нова електронна услуга за общините Статусът за здравно осигуряване се определя по нови правила от Задължение да се регистрира и притежава фискално устройство, справка за регистрирани лица по ддс.

Здравноосигурителен калкулкулатор Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от Например: до ти декември трябва да бъде деклариран и платен резултат ДДС за внасяне за месец ноември.

Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина. Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути.

Документация и отчетност: Данъкът върху добавената стойност е данъкът с най-висока ставка в България. Повишена конкурентоспособност - чл.

Когато говорим за Отчетност по ДДС, задължително трябва да подчерта. В дневника на покупките фирмите посочват всички фактури за получени стоки и услуги. Задължение за водене и поддържане на множество специални регистри.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Кралина
    Друго важно изискване е регистрираните лица да посочват във фактурите своя уникален ДДС номер, получен при ДДС регистрацията. В 7-дневен срок от постъпване на заявлението НАП извършва проверка на основанието за регистрация.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.