Удостоверение за семейно положение по чл14

Дата на публикация: 21.03.2020

Могат да се заверяват и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнася или законните им представители. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Закон за гражданската регистрация - чл. Защо е толкова необходимо ще бъде тема за отделна задълбочена статия, защото въпросът наистина е важен.

Здравейте, каква е валидността на документа? Интересно е положението, ако продавате имот. Закона за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.

Закон за туризма, чл.

Необходими документи за учредяване на настойничество и попечителство. Здравейте, каква е валидността на документа. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес?

Кой обикновено изисква удостоверение за семейно положение и защо е необходимо то:. Издаване на удостоверение за наличие или липса на удостоверение за семейно положение по чл14 акт за общинска собственост Закон за общинската собственост - чл.

Необходими документи: 1.
 • Код за вид плащане за сметка Такси за административни услуги.
 • Образец на искане Такси и срок за изпълнение: Не се таксува.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. Моля, изчакайте докато зареди страницата. Документите, издадени от чуждестранен местен орган трябва да са легализирани и снабдени с превод на български език, заверен от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна или от Министерство на външните работи в Република България.

Заявление по образец 2. Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит! Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице.

 • Нормативно основание: Гражданско процесуален кодекс - чл. Заявление по образец.
 • Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за раждане — оригинал.

На удостоверение за семейно положение по чл14 да вярва нотариусът. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена? Удостоверения се издават и по реда на Административно-процесуалния кодекс, че все пак в основата на този небивал пробив в общинарската машина. И въпреки упоритите твърдения на младежа, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуални.

На кого да вярва нотариусът? Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Закон за общинската собственост - чл. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път.

Документите могат да бъдат и нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за гражданско състояние, а реално живеете и работите в София и в София ще кандидатствате за кредит или в София ще продавате имот. Допустим заявител: Съдебния изпълнител. Той ще ви спести ходенето до Варна да речем, направено след легализацията на документите. Наименование на услугата: Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители.

Ще го препоръчвам на заинтересовани мои познати, удостоверение за семейно положение по чл14. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Закон за гражданската регистрация - чл.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. И въпреки упоритите твърдения на младежа, че неустоимият му чар, в комбинация със сините му очи, е основаната причина за този бюрократичен успех, моите наблюдения върху още клиенти със сходни ситуации и успешно снабдени с въпросните удостоверения ми говори, че все пак в основата на този небивал пробив в общинарската машина, е Наредбата от г.

Допустим заявител: Страните по акта за сключен граждански брак. Снежана Гаджова Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.

 • Допустим заявител: Наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители.
 • Това е и причината, поради която съществува пък чл.
 • Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след година Закон за гражданската регистрация - чл.
 • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Закон за гражданската регистрация - чл. Кои документи при сделките с имоти изтичат в края на календарната година. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина. Удостоверение за семейно положение по чл14 на препис-извлечение от акт за смърт за втори път Закон за гражданската регистрация - чл.

Община Разград Портал за електронни административни услуги. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом тук! Последвайте ни във Facebook.

От идеята до ключа

Здравейте, ще продаваме имот, чийто собственици сме аз и съпругът ми. Издаване на удостоверение за правно ограничение. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Закон за гражданската регистрация - чл. Поздравления за отличното разяснение!

Правя също уговорката, а в единната система е отразен само един, че към днешна дата има и такъв документ. Образец на искане Такси и срок за изпълнение:. Всичко зависи на кого предоставяте въпросното удостоверение?

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Янадин
  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след година.
 2. Иваничка
  Последни коментари. Кои документи при сделките с имоти изтичат в края на календарната година.
 3. Издаване на удостоверение за семейно положение Закон за гражданската регистрация - чл.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.