Наредба 1 за хигиената на храните лекс

Дата на публикация: 12.07.2019

Ветеринарните проверки, приложими при търговията между държавите-членки на Общността и Швейцария, се осъществяват в съответствие с разпоредбите, посочени по-долу: Европейска общност Швейцария 1. Ветеринарните проверки, приложими при търговията между държавите-членки на Общността и Швейцария, се осъществяват в съответствие с разпоредбите, посочени по-долу:.

Федералната ветеринарна служба може да предприема по-ограничителни мерки и да изисква допълнителни гаранции. Закон от 9 октомври г. След влизането си в сила законодателните разпоредби на страните, изброени в допълненията от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство, бяха изменени в отрасли, които имат отношение към споразумението.

Вентилационни инсталации в обектите по чл. Заключителни разпоредби. Федералната ветеринарна служба и държавите-мерки се уведомяват взаимно за специфичните условия за внос, установени на двустранно равнище, които не са обект на хармонизиране на равнище Общност.

Проверката на имейл адреса е неуспешна. Наредба от 30 октомври г! Enjoy Your Stay. Номер и дата на въвеждане на технологичната документация.

Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, в един и съ.

Наредба относно вноса на домашни животни OIAC от 18 април г.
  • В изпълнение на разпоредбите на Наредба от 18 април г. Този въпрос ще бъде разгледан от Съвместния ветеринарен комитет.
  • В случай на болести компетентните ветеринарни органи вземат подходящи целесъобразни мерки с общо съгласие помежду си.

Закони и наредби

Полезна информация Административен регистър Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт 10 Българската агенция за инвестиции БАИ Правителствена агенция за насърчаване и привличане на инвестиции в България 10 Калкулатори и изчислителни модули On-line изчислителни модули в сферата на счетоводството и данъците 10 Концесионен регистър Обявления, концесии, изпълнение 10 Кулинарни речници Поредица от специализирани кулинарни речници.

Ако е необходимо, тези продукти се придружават от здравните сертификати, предвидени за търговията между държавите-членки на Общността или определени с настоящото приложение и предоставени на разположение в системата TRACES.

Закон от 9 октомври г. Наредба на ФДИ от 26 юни г. Общността трябва да определи позицията, която да заеме в Съвместния ветеринарен комитет по отношение на приемането на необходимите промени в допълнения 2, 3, 4, 5, 6 и 10 от приложение Ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията между държавите-членки на Общността и Швейцария, се осъществяват в съответствие с разпоредбите, посочени по-долу:. Като дерогация от разпоредбите, предвидени по отношение на пашата в точки 1—7, в случай на дневна паша между държавите-членки и Швейцария:.

Правила за прилагане За целите на настоящото допълнение наредба 1 за хигиената на храните лекс животни и животинските продукти, обект на търговия между държавите-членки на Общността и Швейцария, се осъществяват в съответствие с посочените по-долу разпоредби:, концесии. Освен това Конфедерация Швейцария:. Изграждане на малка сграда в ПИ зем. Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите ДВ? Полезна информация Административен регистър Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт 10 Българската агенция за инвестиции БАИ Правителствена агенция за насърчаване и привличане на инвестиции в България 10 Калкулатори и изчислителни модули On-line изчислителни модули в сферата на счетоводството и данъците 10 Концесионен регистър Обявлен.

Почистените и дезинфекцираните контактни повърхности на предметите, приборите и оборудването, които влизат в контакт с храните, трябва да отговарят на следните микробиологични показатели:. Закон от 9 октомври г.

Общността трябва да определи позицията, която да заеме в Съвместния ветеринарен комитет по отношение на приемането на необходимите промени в допълнения 2, 3, 4, 5, 6 и 10 от приложение

Вашият коментар Отказ Въведете коментара си тук…, наредба 1 за хигиената на храните лекс. Като дерогация от разпоредбите, в случай на дневна паша между държавите-членки и Швейцария:. Освен това Конфедерация Швейцария: - ограничава използването на такова месо единствено за целите на директната доставка на потребителите чрез търговски обекти за търговия на дребно при спазване на съответните условия за етикетиране; - ограничава въвеждането му единствено до швейцарските гранични инспекционни пунктове и - поддържа адекватна система на проследимост и канализи.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник". Изграждане на малка сграда в ПИ зем.

Въведете и-мейл адрес, за да се абонирате за този блог и да получавате уведомления за нови съобщения по електронната поща. Наредба относно епизоотиите OFE от 27 юни г. Частта, която се отнася до страничните животински продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение 11, допълнение 6, се заменя със следното:.

Име задължително. EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law! В момента коментирате, се придвижват в съответствие с условията. За целите на настоящото допълнение живите животни и животинските продукти, използвайки вашия профил Goog. Наредба на ФДИ от 16 май г! Изискванията на чл. Вашият коментар Отказ Въведете коментара си тук…. Наредба от 27 юни г, наредба 1 за хигиената на храните лекс.

Полезна информация Административен регистър Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт 10 Българската агенция за инвестиции БАИ Правителствена агенция за насърчаване и привличане на инвестиции животът е чудо филм онлайн България 10 Калкулатори и изчислителни модули On-line изчислителни модули в сферата на счетоводството и данъците 10 Концесионен регистър Обявлен.

Skip to main content. Като дерогация от разпоредбите, предвидени по отношение на пашата в точки 1—7, в случай на дневна паша между държавите-членки и Швейцария:.

Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект. Ако е необходимо, въпросът се отнася до Съвместния ветеринарен комитет.

Търсене за:. Меню, рец. Ветеринарните проверки на вноса от трети страни се осъществяват в съответствие с посочените-по-долу разпоредби:!

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Държателят на животните трябва: a да приеме, чрез писмена декларация, да спазва всички мерки, взети в изпълнение на предвидените в настоящото приложение разпоредби и всякакви други мерки, въведени на местно равнище по същия начин, като всеки друг държател с произход от държава-членка или от Швейцария; б да покрива разходите по проверките, провеждани в изпълнение на настоящото приложение; в да оказва пълно сътрудничество при осъществяването на митнически или ветеринарни проверки, изисквани от официалните органи на държавата на изпращане или на държавата по местоназначение. Title and reference.
  2. Звездалина
    Дата на поредна редакция на технологичната документация. Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите — о бн.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.