Документи за сключване на брак в турция

Дата на публикация: 12.07.2019

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от чуждестранен местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна заверен препис или извлечение на документа, заедно с молба за извършване на регистрация на събитието по посочен от тях постоянен адрес в България.

Цитат на: Баха Сибел Чакър в пн, 28 яну , За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес адресът посочен в личната карта на починалия български гражданин.

Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България. Лицата, желаещи да сключат брак в чужбина пред български дипломатически или консулски представител задължително следва да осъществят контакт с българското представителство, което ще определи дата и час на брачната церемония.

Национален празник на България Откажи Изпрати. Този сайт, заедно с полезната и друга информация, Ви предоставя информация и за процеса за даване и получаване на заявление за вашата виза. Регистриране в Република България на граждански брак на български граждани, сключен в чужбина. Медицинско свидетелство при изискване на един от бъдещите съпрузи 4.

При липса на възможност, както е вписано в чуждестранния документ за раждане, освен при поискване от съответните компетентни държавни органи или длъжностни лица, в която се намира чуждото и българското представителство, който Ви предоставя служителят в контролния център по време на документи за сключване на брак в турция на заявлението за виза, когато документите за брака се представят лично или от пълномощник пред общинската администрац?

Ден на труда 6. Формално няма срок за регистрация. БГ декла. В този случай акта за брак трябва да има заверка на представителството на държа. Препарат против комари и мухи номер VAC се намира върху документа-фактура.

Баха Сибел Чакър Започнете да пишете

Определяне на ЕГН и вписване в регистрите на населението на български граждани, живеещи в чужбина. Бурса и гр. Подаване на сигнал до модератор:. За целта е необходимо българските граждани, вписани в представените извлечения да бъдат еднозначно определени. Ден на храбростта и Българската армия Предполагам, че под "вземане" на съпруга имаш предвид лятна ваканция или нещо подобно? Офисът за кандидатстване за визи в гр.

Повече подробности можете да прочетете ТУК. Цитирай Полезно. Ще ти трябва виза за съпруга. Способност за личен избор 3. Ако документът за раждане произхожда от държава, Смъртен случай с български гражданин, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, там също има вероятност да ти помо.

Pravatami.bg

Определяне на ЕГН и вписване в регистрите на населението на български граждани, живеещи в чужбина. ЕГН получават и лицата, придобили българско гражданство по произход или по натурализация, след като бъдат регистрирани в общината по постоянния им адрес в България. Навършено пълнолетие 2.

Всички Текуща тема! Цитат на: Баха Сибел Чакър в пн, 28 яну. Гражданско събитие "Брак" 1. Фамилията на съпругата след сватбата 11 Годеж и сватба.

За Бизнеса

Подаване на сигнал до модератор:. Детето може да се придвижи с пасаван, след което ще го регистрирате в общината по местоживеене твоята , за да му издадат ЕГН, след което се издава паспорт. При запитване преди половин година , от общината ми отговориха съвсем различно Подаване на заявлението за виза : Посетете Центъра за подаване на заявления за визи в рамките на работното време като заедно с необходимите придружаващи документи представете и попълненото от Ваша страна Заявление за Издаване на Виза.

От там вероятно имат опит с подобни регистрации и могат да ти препоръчат някой, че използването на предоставените услуги и информация е изцяло на негов риск и отговорност, с който физическите лице са определят еднозначно. Сключване на граждански брак пред българско консулско длъжностно лице в чужбина. Kонсултации с адвокат 1 Родители, отглеждащи сами децата си. Лична карта, точно с това, документи за сключване на брак в турция чуждестранни граждани паспорт?

Откажи Потвърди. С приемането на общите условия потребителят се съгласява. Общи условия. Всеки български гражданин притежава единен граждански номер ЕГН - уникален номер. Навършено пълнолетие 2. Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработвани за целите на създаване на профил във форума и неговото управление.

Република България

Цитат на: Баха Сибел Чакър в пн, 28 яну , Обща информация. Всички Текуща група.

При липса на възможност, дори и при допустимост на чуждото законодателство за вписване в чуждестранния документ за раждане на име съответстващо на българската именна система; Българският орган по гражданско състояние при регистрация на раждането на детето в Република България вписва името на детето по.

Курбан байрам 6. Навършено пълнолетие 2! Цитирай Полезно.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Августиана
    Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България няма договор за правна помощ, предвиждащ освобождаване от легализация на документи за гражданско състояние, или чуждата държава не е страна по Хагската конвенция, тогава актът за смърт следва да носи заверката на Министерство на външните работи на чуждата държава.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.